BURUN TIKANIKLIĞI AMELİYATI

          Basit gribal enfeksiyonlar ya da mevsimsel alerjilerin sebep olduğu burun tıkanıklıkları çoğu zaman geçicidir. Fakat burun tıkanıklığı uzun süredir geçmiyorsa, nefes almakta güçlük, uykusuzluk, uykuda horlama ,yeterli koku alamama, geçmeyen baş ağrısı,uyku apnesi,yorgunluk ve sürekli üst solunum yolu hastalıkları geçirmenize sebep oluyorsa burun tıkanıklığı kronik bir hale gelmiş olabilir.

     Burun tıkanıklığına sebep olabilecek birçok neden olabilir. Karşılaşılan en sık nedenler genellikle şunlardır; Burun orta bölmesi kemik eğriliği (septum deviasyon), burun eti büyümesi (konka hipertrofisi), nazal valv darlığı, akut veya kronik sinüzit, geniz eti büyümesi,mukoza şişmesi, nazal polip gibi daha birçok neden kronik burun tıkanıklığına sebep olabilmektedir. Hatta sigara dumanı,alerjik reaksiyonlar, değişken iklim koşulları ve hava kirliliği,baharatlı besinler,hormonal değişimler,sürekli kullanılan burun spreyleri bile bazen kronik burun tıkanıklığına sebebiyet verebilmektedir. Burun tıkanıklığına sebep olan nedenlerden biri veya birkaçı aynı hastada görülebilir.

  BURUN TIKANIKLIĞI AMELİYATI TANISI NASIL KONUR?

        Öncelikle belirli tetkiklerle burun tıkanıklığının sebebi ortaya çıkarılır.Burun tıkanıklığına sebep olan nedenlerin tespitinde endoskopik muayene çok önemlidir. Ameliyatı yapacak olan doktor gerek görürse ek patolojilerin tespitini daha geniş kapsamlı yapabilmek için radyolojik inceleme (bilgisayarlı tomografi) isteyebilir. Ve yapılan tetkikler sonucunda ameliyatın gerekli olup olmadığına ancak çıkan sonuçlara göre doktor karar verebilir. Bazen belirli ilaçlarla burun tıkanıklığına yol açan hastalıkların bir kısmı kontrol altına alınabilir. İlaçlarla kontrol altına alınamayan burun tıkanıklıkları için ameliyat kesin çözümle sonuçlanır.

  BURUN TIKANIKLIĞI NEDENLERİ VE AMELİYAT TEKNİKLERİ

    Septum Deviasyon ( Burun kemiği eğriliği) : En bilinen ismi deviasyon olan yani diğer bir adı ile burun içi kemik eğriliği(septoplasti); Burun orta hattında bulunan nazal septum isimli kemik ve kıkırdak dokunun eğriliği sonucu oluşan burun tıkanıklığını gidermek amaçlı yapılan operasyondur. Operasyonla kemik  ve kıkırdaktaki eğri ve fazla olan kısımlar çıkarılarak ve tekrardan şekillendirilerek düzgün bir konuma getirilmesiyle burun tıkanıklığı ortadan kaldırılır. Daha sonrasında burun içinden küçük bir dikiş atılır ve sonrasında silikon tampon konularak düzeltilen kemiğin desteklenmesi sağlanır. İşlem genel anestezi altında yapılmaktadır. Operasyon yaklaşık 1 veya 1,5 saat kadar sürmektedir.

   Konka Hipertrofisi (Burun eti küçültme): Konka diğer bir adıyla burun eti, soluduğumuz havayı ısıtmaya ve nemlendirmeye yarayan yapılara verilen isimdir. Her burun boşluğunda üçer adet bulunan ve burunun içerisinden arkaya kadar uzanan kısımda yer alırlar. Bazı yapısal durumlardan kaynaklı alt konkalarda (alt burun eti) normalin üzerinde büyüme gözlenebilir. Burun eti büyümesinin en sık karşılaşılan nedenlerinden biride septum deviasyon denilebilir. Yani burun orta kıkırdak kemiğinin eğriliği.Sık karşılaştığımız ikinci neden ise alerjilerdir. Alt konka küçültme operasyonu için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bazıları radyofrekans, koterizasyon veya lazer ile küçültme, kriyoterapi (dondurarak) ile küçültme,veya cerrahi yöntem ile keserek küçültme vb. dir. 

  Konka hipertrofisi tedavisinde son yıllarda en çok tercih edilen yöntem Radyofrekansla küçültme yöntemidir.Bu yöntem radyo dalgaları veren bir cihaz ile konkaların içerisine girilerek dokuyu bozmadan yeterli küçültme sağladığı için daha çok tercih edilir. Bu işlem lokal anestezi altında rahatlıkla yapılabilir. Ve ameliyat sonrası kanama pek fazla olmadığı için tampon konulmasını gerektirmez. Hem septum deviasyon hem de konka hipertrofisi olan hastaların aynı operasyon esnasında bu işlemler gerçekleştirilebilir ve burun tıkanıklıkları tek bir operasyonla ortadan kaldırılabilir.Kullanılan tekniğe göre operasyon süresi değişkenlik gösterebilir. Radyofrekans yöntemi genelde yaklaşık olarak 20-30 dk kadar sürmektedir.

  Nazal valv Darlığı: Burun içi hava geçişinin kontrolünü sağlayan ve nazal valv olarak isimlendirilen burun içi yapılarının sağlıklı solunuma engel olacak şekilde daralması durumu Nazal valv darlığı olarak adlandırılır. Nazal valv darlığı doğuştan veya sonradan da görülebilmektedir. Nazal valv cerrahisi birçok farklı teknikle yapılabilmektedir. En sık uygulanan tekniklerden biri ise kıkırdak kemik greftleri  ile nazal septumu genişletecek şekilde burun sırtına yerleştirilerek yapılabilir. Ameliyatta amaç burun tıkanıklığına sebep olan valv daralmasını genişletmektir. Ve daha sonra küçük dikişler atılarak sabitlenir. ve böylece burun tıkanıklığına sebep olan daralma ortadan kalıcı olarak kaldırılır. Kronik sinüzit: Sinüzit şikayeti 12 haftadan fazla süren ve ilaçla tedavi edilemeyen hastalar için tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Genel anestezi altında burun içerisinden girilerek endoskopik kamera yöntemiyle yapılan bir operasyondur. Burun içerisindeki enfeksiyona sebep olan dokular, varsa polipler veya kistler temizlenir ve sinüslerin buruna açılan sinüs kanalları genişletilerek drenaj yolları açılması sağlanır. Ve böylece burun tıkanıklığına sebep olan sinüzit şikayeti ortadan kaldırılır. Septum deviasyon, Konka hipertrofisi, nazal valv darlığı ve yetmezliği, kronik sinüzit eş zamanlı aynı operasyon sırasında gerçekleştirilebilir. Operasyon süresi hastanın durumuna, enfekte olmuş dokunun büyüklüğüne ve kullanılacak olan tekniğe göre değişiklik gösterecek olup yaklaşık 1-1,5 saat arasında gerçekleştirilebilmektedir.